تمدید زمان ارسال مقاله به پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه‌سازی

 تمدید زمان ارسال مقاله به پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه‌سازی

با توجه به استقبال شرکت‌کنندگان عزیز مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 20 اردیبهشت ماه تمدید شد. لذا از شرکت کنندگان عزیز درخواست داریم در اولین فرصت نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند.

 لینک سمینار

پنجمین سمینار آنالیز غیرخطیو بهینه سازی