چهره ماندگار ریاضیات ایران: اگر آموزش ریاضی ضعیف شود بدون شک فکر کردن هم ضعیف خواهد شد

مصاحبه همشهری با آقای دکتر امیدعلی شهنی کرم‌زاده