جدول محل آزمون شرکت کنندگان ۴۴ امین مسابقه ریاضی جهت بررسی نهایی منتشر شد.

برای مشاهده جدول محل آزمون شرکت کنندگان چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور  کلیک کنید.