مقالات در مجلات SIAM (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)

مقالات پژوهشگران ایرانی با نشانی ایران، در مجلات SIAM در ۵ سال اخیر (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)