انجمن ریاضی ایران فرار رسیدن نوروز باستانی و آغاز سال 1401 را تبریک و تهنیت می گوید و در پرتو الطاف بیکران خداوندی، برای شما سلامتی و کامیابی آرزومند است.