بولتن انجمن ریاضی ایران از سوی کمیسیون بررسی نشریات به عنوان یکی از نشریات برتر مجلات علمی کشور برگزیده شده است. به همین جهت از طرف مدیر کل برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پژوهشی، جناب آقای دکتر محسن شریفی، هدیه‌ای برای تشویق و کمک به ارتقای سطح کیفی بولتن انجمن ریاضی ایران دریافت نمود.

انجمن ریاضی ایران از تلاشهای سردبیر بولتن، آقای دکتر مجید سلیمانی دامنه، دبیران بخش، و همه اعضای تحریریه بولتن صمیمانه قدردانی می نماید.

لینک بولتن انجمن ریاضی ایران