ایجاد تسهیلات در مسابقه ریاضی انجمن برای دانش آموختگان کارشناسی

ایجاد تسهیلات در مسابقه ریاضی انجمن برای دانش آموختگان کارشناسی

به منظور ایجاد تسهیلات برای دانش آموختگان کارشناسی، انجمن ریاضی ایران بیش از ۵۰ درصد تخفیف جهت ثبت نام ایشان در نظر گرفته است. بنابراین دانش آموختگان کارشناسی (مشمول بند ۱ فراخوان) می‌توانند با پرداخت ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای شرکت در مسابقه ثبت نام نمایند.

متمم اطلاعیه 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور