سردبیر بولتن انجمن ریاضی ایران برای دوره بعد تعیین شد

در جلسه شورای اجرایی انجمن که در روز سه شنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، با توجه به آرای اعضای هیئت تحریریه جاری بولتن، آقای دکتر مجید گازر، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، به عنوان سردبیر بولتن انجمن ریاضی ایران برای دوره سه ساله (شروع از ۱۴۰۱) تعیین گردید.

وی دکترای خود را از دانشگاه انتاریو غربی در کانادا اخذ کرده است. زمینه‌های تحقیقاتی آقای دکتر گازر عبارتند از

  • Geometric Control; Differential Geometry; Bifurcation Control and Nonlinear Control Theory
  • Nonlinear Dynamics, Singularity Theory and Equivariant Dynamics, Applied Lie Algebra
  • Topology, Functional Analysis, Measure Theory, Descriptive Set Theory

آثار وی در Google Scholar و zbMATH قابل مشاهده است که از میان آنها می توان به مقالات زیر اشاره کرد:

  • Gazor, Majid; Sadri, Nasrin. Bifurcation controller designs for the generalized cusp plants of Bogdanov-Takens singularity with an application to ship control. SIAM J. Control Optim. 57 (2019), no. 3, 2122–2151.
  • Gazor, Majid; Sadri, Nasrin. Bifurcation control and universal unfolding for Hopf-zero singularities with leading solenoidal terms. SIAM J. Appl. Dyn. Syst. 15 (2016), no. 2, 870–903
  • Gazor, Majid; Yu, Pei. Spectral sequences and parametric normal forms.J. Differential Equations252 (2012), no. 2, 1003–1031.

دکتر گازر برنده جایزه عباس ریاضی کرمانی (از جوایز انجمن ریاضی ایران) در سال ۱۳۹۸ بوده است.