معرفی انجمن ریاضی ایران به عنوان انجمن برتر از سوی شورای انجمن‌های علمی ایران

تصویر: خانم اکرم صادقی، رییس دفتر انجمن

انجمن ریاضی ایران در سال 1399 موفق به کسب رتبه +A در میان انجمن‌های علمی گردید. به همین مناسبت، در نهمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور که در تاریخ 23 بهمن 1400 برگزار شد انجمن ریاضی ایران به عنوان انجمن برتر معرفی گردید. به علاوه، شورای انجمن‌های علمی سخاوتمندانه هدیه ای برای کمک به توسعه فعالیت‌های انجمن ریاضی ایران اهدا نمود.

موفقیت انجمن ریاضی ایران در این رتبه‌بندی مرهون تلاش‌های رئیس پیشین انجمن ریاضی ایران آقای دکتر سید منصور واعظ پور و اعضای شورای اجرایی وقت خانم ها: دکتر زهرا گویا، دکتر مژگان محمودی، دکتر فائزه توتونیان و آقایان: دکتر علی ایرانمنش، دکتر دکتر علی رجائی، دکتر محمدرضا درفشه، دکتر احمد صفاپور، دکتر محمد جلوداری ممقانی، دکتر شهرام رضاپور، دکتر حمید موسوی، دکتر غلامرضا حجتی، و به ویژه همکاران ما در دفتر انجمن خانمها اکرم صادقی، زهرا بختیاری، سمانه بختیاری، و مولود بیات می‌باشد.

محمد صال مصلحیان
رییس انجمن ریاضی ایران