به اطلاع می رساند؛
مهلت ثبت نام مسابقات ریاضی برای دانشگاه ها تا ۱۳ اسفند تمدید شد.
خواهشمند است در مهلت مقرر نسبت به معرفی تیم های دانشگاهها اقدام فرمایید.