ارتقای کره جنوبی به گروه 5 اتحادیۀ جهانی ریاضیات

ارتقای کره جنوبی به گروه 5 اتحادیۀ جهانی ریاضیات

تقاضای جمهوری کره مبنی ارتقای گروه خود مورد موافقت اتحادیۀ جهانی ریاضیات قرار گرفت و از فوریۀ 2022 گروه این کشور از 4 به 5 ارتقا یافت. لازم به ذکر است که تقاضای ارتقای گروه یک کشور، بین اعضای اتحادیه به رای گذاشته می شود و در آخرین رای‌گیری انجمن ریاضی ایران رای مثبت خود را برای ارتقای جمهوری کره اعلام کرد.

برای دیدن خبر کلیک کنید