از نویسندگان واجد شرایط در آیین‌نامه جایزه دکتر مصاحب دعوت می‌شود که حداکثر تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ضمن تکمیل فرم تقاضا، نسخۀ پی دی اف اثر خود (و در صورت در دسترس نبودن پی دی اف، یک نسخه کاغذی چاپ شده آن) را به نشانی  انجمن ریاضی ایران iranmath@ims.ir ارسال نمایند. همچنین از اعضای هیأت علمی کشور دعوت می‌شود در صورت آشنایی با نویسندگان آثار شایسته، آنان را به ارسال اثر خود تشویق نمایند.

فراخوان سومین جایزه دکتر مصاحب

نامه

فرم مشخصات علمی

آئین نامه جایزه دکتر مصاحب