فراخوان چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور‎‎

چهل و چهارمین مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور در روزهای 19 تا 23 اردیبهشت‌ماه 1401 برگزار خواهد شد.

* با توجه به شرایط کنونی، محل برگزاری چهل و چهارمین مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور براساس محل اقامت شرکت‌کنندگان در زمان آزمون در تعدادی از دانشکده‌های ریاضی منتخب در سراسر کشور تعیین می‌گردد. لذا اعلام “محل اقامت در زمان آزمون” الزامی می‌باشد.

فراخوان مسابقه

آگهی مسابقات

فرم پیشنهاد سوال

سرفصل مواد آزمون

نامه پیشنهاد سوال

در شرایط ویژه دوران همه‌گیری کووید و نیز مشابه با آنچه در المپیاد ریاضی جهانی IMO و مسابقه دانشجویی ریاضی جهانی IMC در سال‌های 2020 و 2021 انجام شده است، انتخاب سؤال توسط سرپرستان صورت نمی‌گیرد و مستقیماً کمیته علمی مسائل مسابقه را انتخاب می‌کنند. بدیهی است که این تصمیم صرفاً مربوط به شرایط برگزاری آزمون به صورت مجازی است.