گرامیداشت روز جهانی π

به افتخار عدد متعالی π، روز چهاردهم از سومین ماه سال در تقویم میلادی را روز جهانی π نامیده‌اند. این نامگذاری در سال ۱۹۸۸ به پیشنهاد لری شاو، کارمند موزه علوم، تکنولوژی و هنر اکسپلوراتوریوم در سانفرانسیسکو، پایه‌گذاری گردیده است.

این روز می‌تواند بهانه مناسبی برای دورهمی‌های صمیمانه ریاضی توسط دانش‌آموزان، معلمان، دانشجویان و استادان ریاضی تلقی شود. برگزاری جشن برای این عدد متعالی، سخنرانی‌های ترویجی ریاضی، اجرای نمایشنامه‌های علمی و مسابقات ریاضی جذاب، از جمله کارهای ارزشمندی بوده که در سالیان گذشته توسط مدارس و گروه‌های ریاضی در سراسر کشور به انجام رسیده است.

انجمن ریاضی ایران قصد دارد در سال ۲۰۲۲ که سال جهانی علوم پایه نامیده شده است، روز π را به طور رسمی جشن بگیرد. این رویداد که در ماه سوم میلادی، روز چهاردهم در ساعت پانزده و نُه دقیقه و بیست و شش ثانیه آغاز می‌گردد تداعی‌گر عدد ۳/۱۴۱۵۹۲۶ است که عدد π را تا هفت رقم بعد از اعشار نشان می‌دهد.

برنامه های متنوع و جذاب از سوی دانش‌آموزان، معلمان، دانشجویان و استادان ریاضی، می‌تواند این رویداد را به منظور ترویج ریاضیات در سال جهانی علوم پایه، اثربخش‌تر سازد.

همچنین، خبرنامه انجمن ریاضی ایران مشتاق دریافت گزارش مراسم این روز از سوی دوستداران π است.