به پیشنهاد سردبیر خبرنامه، دکتر داوود خجسته سالکویه، و تایید شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران، افراد زیر به عنوان اعضای هیئت تحریریۀ خبرنامه برای دورۀ مهر ۱۴۰۰- مهر۱۴۰۳ انتخاب شدند:

دکتر سعید مقصودی (دانشگاه زنجان)

دکتر حسن ملکی (دانشگاه ملایر)

دکتر فرشید عبدالهی (دانشگاه شیراز)

دکتر محمود هادی زاده یزدی (دانشگاه خواجه نصیر طوسی)

دکتر خدیجه ندایی اصل (دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان)

دکتر علی محمد نظری (دانشگاه اراک)

همچنین در اولین جلسۀ خبرنامه که در ۵ آبان ماه برگزار گردید، دکتر سعید مقصودی و دکتر محمود هادی‌زاده یزدی به ترتیب به عنوان ویراستار ارشد و مدیر اجرایی خبرنامه انتخاب شدند.