فقدان استاد دکتر محمود لشکری زاده بمی

از شمار دو چشم يك تن كم

وز شمار خرد هزاران بيش

با كمال تاسف به اطلاع می رساند استاد دكتر محمود لشكري زاده بمي، استاد پيش كسوت دانشگاه اصفهان، در شامگاه 28 مهرماه 1400 بدرود حيات گفت. انجمن رياضي ايران فقدان اين استاد نامي آناليز هارمونيك را به جامعه رياضي كشور، دانشگاه اصفهان و به ويژه به خانواده گرامی آن مرحوم تسليت عرض نموده و ضمن آرزوي صبر  و طول عمر باعزت براي بازماندگان، از خداوند متعال آرامش ابدي را براي آن استاد فقيد مسئلت مي نمايد.

شادروان دکتر محمود لشکری زاده بمی دارای مقالاتی متعدد و تأثیرگذار بود. مهمترین کار علمی استاد در مقاله زیر ظاهر شده است:

Bami, M. Lashkarizadeh. Representations of foundation semigroups and their algebras. Canad. J. Math. 37 (1985), no. 1, 29–47.

که John W. Baker در مقاله

Baker, John W. Measure algebras on semigroups. The analytical and topological theory of semigroups, 221–252, De Gruyter Exp. Math., 1, de Gruyter, Berlin, 1990.

از آن به عنوان «نظریه بمی» یاد کرده است.

روحش شاد و یادش گرامی باد