با سلام، به اطلاع اعضای محترم می‌رساند؛ فایل سخنرانی‌های عمومی و مدعو پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران در لینک زیر قابل دسترسی است و در سایت کنفرانس بارگذاری شده است.

https://mathfaculty.uk.ac.ir/vid-conf.
عباس سالمی
دبیر کمیته علمی پنجاه و دومین کنفرانس