رئیس جدید انجمن ریاضی معرفی شد

دکتر محمد صال مصلحیان به عنوان رئیس انجمن ریاضی انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، انتخابات انجمن ریاضی ایران برای دوره‌ی مهر ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ چندی پیش برگزار شد.  بر اساس نتایج آن، امید علی شهنی کرمزاده، مجید میرزاوزیری، احمد صفاپور، فائره توتونیان، فرشته ملک، محمد صال مصلحیان، فرشید عبداللهی، رشید زارع نهندی و محمد جلودار ممقانی به عنوان اعضای اصلی این انجمن انتخاب شدند.

همچنین علی ایرانمنش، مسعود آرین‌نژاد و داوود خجسته سالکویه به عنوان اعضای علی‌البدل انجمن ریاضی، مشخص شدند.

پس از تشکیل اولین جلسه‌ی شورای اجرایی دوره‌ی مهر ۱۴۰۰- شهریور ۱۴۰۳، در تاریخ ۱۲ مرداد ماه، بنا بر اساسنامه‌ی انجمن، انتخاب رئیس جدید و خزانه‌دار با حضور رئیس فعلی انجام و دکتر محمد صال‌مصلحیان به عنوان رئیس جدید انجمن ریاضی معرفی شد. همچنین، دکتر احمد صفاپور نیز به عنوان خزانه‌دار انجمن ریاضی انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد صال‌مصلحیان، استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد است. وی عضو فرهنگستان علوم و کمیته‌ی ارتقای ایران در اتحادیه بین‌المللی ریاضیات است. صال‌مصلحیان، برنده‌ی جایزه‌ی علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۸ است. او در سال‌های گذشته به عنوان محقق مدعو در دانشگاه لیدز انگلستان، موسسه تحقیقات علوم ریاضی ژاپن، موسسه آمار دهلی نو در هندوستان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی مشغول به کار بوده است.

متن اصلی خبر