ساعت 18:30 به وقت تهران در روز دوشنبه 11 مرداد 1400، انجمن ریاضی ایران مفتخر است که در خدمت پروفسور بیورن پونن (مؤسسه‌ فناوری ماساچوست https://en.wikipedia.org/wiki/Bjorn_Poonen) جهت سخنرانی زیبایی در زمینه

Space vectors forming rational angles”

هستیم.

Link: https://zoom.us/j/9086116889?from=join#success