ساعت 18:30 به وقت تهران در روز دوشنبه 7تیر 1400، انجمن ریاضی ایران مفتخر است که در خدمت پروفسور فریدون شهیدی (دانشگاه پردو https://en.wikipedia.org/wiki/Freydoon_Shahidi ) جهت سخنرانی زیبایی در زمینه

” Langlands L-functions and Functoriality Principle, a History”

هستیم. سخنرانی در زوم به آدرس زیر برگزار میشود، که صمیمانه از IPM به جهت میزبانی این رویداد در اکانت زوم خود متشکریم:

https://zoom.us/j/97910215177
362880:رمز

حدود 50 دقیقه بعد از شروع سخنرانی استراحت کوتاهی به مدت 5 دقیقه خواهیم داشت و پس از آن سخنرانی حدود 25 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و پس از آن در خدمت استاد گرامی برای پرسش و پاسخ خواهیم بود. چنانچه ظرفیت زوم به تکمیل رسید و کسانی موفق به حضور نشدند سعی در پخش سخنرانی در

https://vclass2.modares.ac.ir/b/ali-ejp-dim-y8w

خواهیم کرد ولی توجه داشته باشید که به دلایل مختلف (از جمله استفاده سخنران از iPad و مشکل BBB با سیستم عامل iOS) این پخش دارای کیفیت خوبی نخواهد بود. لذا خواهشمندیم فقط در صورت عدم دسترسی به زوم به سامانه بعدی تشریف ببرید.