سخنرانی پروفسور ریبت استاد دانشگاه برکلی امروز دوشنبه 24 خرداد ساعت 20:30 با عنوان

«تاریخچه قضیه آخر فرما»

برگزار می‌شود برای شرکت در سخنرانی به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://vclass2.modares.ac.ir/b/ali-ejp-dim-y8w

نظر به موضوع سخنرانی لطفا به شرکت کنندگان یادآور شوید که سوالاتی چون “من اثبات کوتاهتری دارم” یا “بدلایل فلسفی اثبات وایلز غلط است” ناقض نظم و قوانین جلسه میباشد.