اعضا می‌توانند با ورود به سامانه به آدرس http://poll.ims.ir/ به کاندیداهای مورد نظر خود رای بدهند.