اسامی کاندیداهای مرحله دوم انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران، دوره سی و یکم

 

اسامی کاندیداهای مرحله دوم انتخابات جهت اطلاع اعضای محترم انجمن ریاضی ایران در بالا آمده است.
انتخابات مرحله دوم در خرداد ماه برگزار می‌گردد.
زمان دقیق آن متعاقبا اعلام می‌گردد.
از همراهی شما سپاسگزاریم.