نشست‌ ” یک استاد، یک تجربه” با حضور استاد زهرا گویا

لینک دسترسی به نشست‌ ضبط شده ” یک استاد، یک تجربه ” با حضور استاد زهرا گویا
لینک نشست

❇ برای سوییچ مابین فیلم و تصویر ارائه، از فلش دو طرفه در پایین صفحه استفاده نمایید.