ششمین کنفرانس بین المللی نظریه گروه‌ها به صورت مشترک بین دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و کشور هندوستان در 14 الی 16 اسفند 1399 مصادف با 4 الی 6 مارس 2021 برگزار می گردد.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید