با سلام، از دبیران و مسئولین محترم همایش‌ها و وبینارها تقاضا می شود پس از برگزاری همایش، گزارشی از همایش برگزار شده شامل اطلاعات مربوط به سخنران، زمان برگزاری، تعداد تقریبیی شرکت‌کنندگان و مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در همایش، همچنین هر نوع اطلاع دیگری را که لازم می‌دانید، جهت ثبت و ضبط این قبیل فعالیت‌های جامعه ریاضی ایران از طریق درج در خبرنامه انجمن، به آدرس زیر ارسال فرمایید.
iranmath@ims.ir
با تشکر
هیات تحریریه خبرنامه انجمن ریاضی ایران