انجمن ریاضی ایران کسب این افتخار بزرگ را خدمت آقای سهراب عفتی، دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و جامعه ریاضی ایران تبریک عرض می کند و موفقیت های بیشتری را برای ایشان آرزومند است.

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید