شماره صفر نشریه «آشتی دوباره با ریاضیات» از طرف جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد.

جهت دریافت نشریه کلیک نمایید