خواهشمند است لینک گروه را به دوستانی که در زمینه جبر خطی و جبر خطی عددی و کاربرد آنها در داده کاوی و یادگیری ماشین مشغول انجام کارهای پژوهشی هستند، ارسال فرمایید تا عضو گروه شوند تا بتوانند از سخنرانی های تخصصی استفاده کنند.

لینک گروه کلیک نمایید 

لینک گروه دوم مربوط به دهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن به همراه کارگاههای آموزشی ” کاربرد جبرخطی در داده کاوی” و ” نرم افزارهایی در جبرخطی عددی (Chebfun)” را به دوستان، همکاران و پژوهشگرانی که در زمینه جبرخطی، جبرخطی عددی و کاربردهای آنها، به ویژه کاربرد در علم داده کاوی، مشغول انجام کارهای تحقیقاتی هستند، لطفا معرفی فرمائید.

با تشکر

لینک گروه جدید که موازی با گروه اول می باشد:

لینک گروه کلیک نمایید

لینک مراسم افتتاحیه دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن کلیک نمایید.

دبیرخانه دهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن