پنجمین مدرسه تابستانی ریاضیات ویژه دانشجویان کارشناسی در تاریخ ۱ تا ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ بصورت آنلاین برگزار می شود

جهت اطلاع بیشتر کلیک کنید