کتاب

 Mathematical Analysis and Its Inherent Nature

نوشته ی آقای دکتر حسین حسینی گیو، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان که توسط انجمن ریاضی آمریکا (AMS) چاپ و منتشر شده است، از سوی سایت BookAuthotity به عنوان یکی از بهترین کتاب های آنالیز ریاضی معرفی شده است. انجمن ریاضی ایران این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می کند و برای شان موفقیت های بیشتری را آرزو دارد. 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید