بیانیه اتحادیه انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی در خصوص نقش ریاضیات در پیشرفت علمی و توسعه کشور

بیانیه اتحادیه انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی در خصوص نقش ریاضیات در پیشرفت علمی و توسعه کشور به استحضار می رسد.

برای دریافت بیانیه کلیک نمایید.