به استحضار می‌رساند با توجه به فراگیری کووید-19 و ادامه آن در چند ماه پیش‌رو و الویت حفظ سلامت شرکت‌کنندگان، کمیته برگزاری بیست و هفتمین سمینار جبر ایران در دانشگاه خلیج فارس، بر آن شد تا موعد تصمیم گیری در مورد برگزاری یا عدم برگزاری سمینار مذکور را تا اواخر شهریور ماه 1399 به تعویق اندازد.

اینکه آیا این سمینار در سال جاری برگزار می‌گردد یا نه، بستگی مستقیم به وضعیت همه‌گیری و کنترل بیماری در شش ماه آینده دارد که پیش‌بینی آن در حال حاضر ممکن نیست. بنابراین پس از بررسی موضوع نتیجه نهایی حداکثر تا مهرماه 1399 اعلام خواهد شد.

رضا شرف دینی

دبیر اجرایی بیست و هفتمین سمینار جبر