اطلاعیه انجمن ریاضی ایران در خصوص برگزاری 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور

با توجه به فراگیری کووید-19 و ادامه آن در چند ماه پیش‌رو، شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران تصمیم گرفت تاریخ فعلی برگزاری مسابقه ریاضی دانشجویی را لغو کند چون اولویت اول حفظ سلامت دانشجویان و شرکت‌کنندگان است.

اینکه آیا در سال جاری مسابقه ریاضی برگزار می‌گردد یا نه، بستگی مستقیم به وضعیت همه‌گیری بیماری در شش ماه آینده دارد که پیش‌بینی آن در حال حاضر ممکن نیست. بنابراین پس از بررسی موضوع نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.