جلسه کارگروه تأسیس شهر علم برگزار شد

جلسه کارگروه تأسیس شهر علم  با حضور نمایندگانی از انجمن‌های علوم‌پایه در تاریخ 1 اسفند 1398 در دبیرخانه انجمن ریاضی ایران تشکیل شد در این جلسه  راهکارهای مختلف جهت پیگیری تاسیس شهر علم مورد بررسی قرار گرفت و هر کدام از شرکت‌کننده‌ها نظرات خود را در قالب فایل‌های از قبل تهیه شده ارائه نمودند و مصوب شد جهت ارائه پروپوزال، جلساتی با رئیس شورای شهر و رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران برگزار شود.