پیگیری یک موضوع مربوط به سال ۸۱ از طرف بیست و یک انجمن علمی کشور

برگزاری نشست مشترک رؤسای انجمن‌های علمی ایران با همکاری رؤسای انجمن‌های فیزیک و ریاضی ایران در دبیرخانه انجمن ریاضی ایران انجام شد:

“پیگیری یک موضوع مربوط به سال ۸۱ از طرف بیست و یک انجمن علمی کشور”

در سال ۱۳۸۱ بیست و یک انجمن علمی، از جمله انجمن ریاضی، جمعا مبلغ سه میلیارد ریال جهت خرید ساختمانی از بنیاد مستضعفان به حساب انجمن فیزیک ایران واریز می‌نمایند. انجمن فیزیک هم این مبلغ را طی دو قطعه چک به حساب بنیاد واریز می‌نماید. متأسفانه پس از مدتی به دلیل مشکلات حقوقی و پیدا شدن وراث ملک واگذار شده،  این معامله کنسل می‌شود و بنیاد مبلغ دریافتی را به حساب وزارت علوم واریز می‌نماید. پس از پیگیری مجدد وزارت علوم هم معادل همان مبلغ یعنی سه میلیارد ریال به آن اضافه می‌کند و ساختمان دو طبقه‌ای در یوسف آباد خریداری می‌کند ولی سند آن به نام وزارت علوم صادر می‌شود. هم اکنون شورای انجمن‌های علمی در آن ساختمان مستقر است.
در این چند سال هیچ پیگیری برای این احقاق حق به عمل نیامده است. هم اکنون رؤسای انجمن ریاضی و انجمن فیزیک با همکاری یکدیگر پیگیر این موضوع شده‌ و امروز پنجشنبه اول اسفند ماه جلسه‌ای با حضور این بیست و یک انجمن جهت انجام هماهنگی لازم تشکیل دادند.