جلسه با وزیر علوم و معاونین ایشان

جلسه با وزیر علوم و معاونین ایشان

این جلسه که تاریخ 27 بهمن 1398 در حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات، فناوری آقای دکتر خاکی صدیق معاون آموزشی و آقای دکتر برومند معاون پژوهشی وزیر تشکیل گردید، رؤسای انجمن‌های ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی ، رئیس شاخه ریاضیات فرهنگستان علوم و رییس اتحادیه انجمن‌های علوم ریاضی شرکت داشتند.

در این جلسه چالش‌های پیش روی علوم پایه کشور و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردید و وزیر محترم علوم ضمن استقبال از این جلسه و مطالب مطرح شده، پیشنهاد تداوم چنین جلساتی را دادند.

 

 

جلسه-با-وزیر-علوم-و-معاونین

جلسه با وزیر محترم علوم و معاونین ایشان