جلسه مشترک رؤسای انجمن‌های علوم پایه و رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران

روز سه شنبه مورخ 1398/11/15 جلسه رؤسای انجمن‌های علوم پایه با آقای دکتر افتخاری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران برگزار گردید.

این جلسه که در ادامه جلسه قبلی با معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردیده بود راهکارهای اعتلای علوم پایه در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای دکتر واعظ‌ پور رئیس انجمن ریاضی ایران، در این جلسه ضمن تأکید بر حمایت رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه ویژه به علوم پایه کشور پیشنهاد تأسیس «ستاد حمایت از نظریه‌پردازی و کشف حقایق در علوم پایه» را ارائه دادند که مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت و مقرر گردید که مطالعه بیشتری در این زمینه به عمل آید و شرح وظایف ستاد به همراه آئین‌نامه اجرایی آن تهیه و در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد.