هفتمین همایش مرزهای علوم ریاضی از تاریخ ۱۱ تا ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ به طور مشترک توسط شعبه اصفهان پژوهشکده ریاضی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (ای پی ام) و دانشگاه اصفهان، در دانشگاه اصفهان، با حضور ۱۵۱ نفر از اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.
در این همایش  ۲۸ سخنرانی علمی توسط ۱۴ ریاضی‌دان مقیم داخل کشور و ۱۴ ریاضی‌دان مقیم خارج از کشور ارایه شد.
تعداد ۷ کارگاه و مدرسه کوتاه نیز به عنوان برنامه‌‎های جانبی همایش برگزار گردید؛ ۵ مورد در دانشگاه اصفهان، ۱ مورد در دانشگاه شهرکرد و یک مورد هم دانشگاه کاشان.
کلیه اطلاعات مربوط به همایش در منزلگاه همایش به آدرس زیر قابل دسترس است
سعید اعظم
دبیر همایش