هفتمین همایش مرزهای علوم ریاضی 11 تا 13 دی ماه 1398 در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.