اولین جلسه کمیته علمی 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور برگزار شد.

اولین جلسه کمیته علمی چهل‌ و چهارمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور در تاریخ پنجشنبه، ۱۲ دی‌ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. شرکت‌کنندگان از سمت چپ، آقایان دکتر: بیژن احمدی کاکاوندی، حمیدرضا دُربیدی، محمدرضا وِدادی، میثم علیشاهی و علی طاهرخانی.