سمینار گروه علوم‌پایه با عنوان  “پژوهش‌های نوین در علوم همبسته ” در روز پنجشنبه 98/11/03 از ساعت 8 تا 11:30 در فرهنگستان علوم برگزار می‌شود.

مکان: تهران، بزرگراه شهید حقانی، خروجی فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه ملی، فرهنگستان علوم، طبقه دوم، سالن کنفرانس

تلفن : 02188645595

دورنگار: 02188645598

جهت مشاهده برنامه سمینار گروه علوم‌پایه “پژوهش‌های نوین در علوم همبسته”کلیک نمایید.