درخواست رئیس انجمن ریاضی ایران از اساتید محترم ریاضی جهت ارسال طرح های پژوهشی به صندوق حمایت از پژوهشگران

پیرو همکاری‌های انجمن ریاضی ایران و صندوق حمایت از پژوهشگران، این صندوق از سال گذشته اقدام به راه‌اندازی کارگروه تخصصی ریاضی و فیزیک ویژه بررسی طرح‌های پژوهشی و دوره پسادکتری برای رشته‌های ریاضی و فیزیک نموده است و علاوه بر آن توجه ویژه‌ای نیز به طرح‌های پژوهشی علوم پایه دارد.

رئیس انجمن ریاضی ایران از همکاران محترم دعوت می‌کند که طرح‌های پژوهشی و درخواست‌های پسادکتری خود را جهت حمایت به این صندوق ارسال نمایند.