جلسه با ریاست دانشگاه فرهنگیان آقای دکتر خنیفر برای طرح دغدغه‌های جامعه ریاضی ایران در تربیت دبیر و بالابردن کیفیت با استفاده از پتانسیل دانشگاه‌های کشور دوم آذرماه برگزار شد.