نمایشگاه به یاد مریم میرزاخانی

نمایشگاه به یاد مریم روز جمعه اول آذر ماه 1398 ساعت 16 با حضور تعدادی از ریاضیدانان کشور افتتاح شد. این نمایشگاه که نخستین بار در سال 2018 در کنگره بین‌المللی ریاضیدانان کشور در برزیل به نمایش در آمد، به سفارش کمیته زنان اتحادیه بین المللی ریاضیدانان (CWM) به یاد زنده یاد مریم میرزاخانی طراحی شده است.

موزه ملی علوم و فناوری کشور در پی مکاتباتی با رئیس CWM که با همکاری کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران انجام شد، قرارداد نمایش این نمایشگاه در ایران را امضا نمود. مسئولیت ترجمه بروشور معرفی این نمایشگاه به زبان فارسی نیز را کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران به عهده گرفت و توسط خانم دکتر فرشته ملک، عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و عضو کمیته بانوان انجمن ایران، صورت پذیرفت.

دبیر علمی مراسم را خانم دکتر گویا به عهده داشتند که پیشنهاد اولیه آوردن این نمایشگاه به ایران نیز توسط ایشان به موزه ملی علوم و فناوری داده شده بوده است. درمراسم افتتاحیه این نمایشگاه، آقای دکتر واعظ پور رییس انجمن ریاضی ایران، آقای دکتر محمودیان، آقای دکتر زنگنه، آقای دکتر جعفری، خانم دکتر گویا و خانم دکتر رسولیان سخنانی ایراد فرمودند. همچنین آقای مولوی به نمایندگی از موزه علوم و فناوری و آقای دیهیم به نمایندگی از خانه فرهنگ دیهیم که تا 10 آذرماه میزبان نمایشگاه هستند، به حاضرین خوشامد گفتند. خانم دکتر محمودی نیز پیام رئیس CWM را که برای مراسم افتتاحیه نمایشگاه ارسال شده بود، قرائت کردند.

این نمایشگاه تا روز 10 آذرماه در خانه فرهنگ دیهیم که در خیابان شریعتی بالاتر از پل صدر قرار دارد، برای بازدید عموم آزاد و رایگان است.

پس از این مدت نیز کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران آمادگی دارد که با همکاری موزه، نمایشگاه را در دانشگاه‌ها یا فرهنگسراهای پیشنهادی شما (که سالن مناسب برای نمایشگاه دارند)، در شهرهای مختلف ایران به نمایش بگذارد. علاقمندان می‌توانند تقاضاهای خود در این خصوص را به انجمن ریاضی ایران به نشانی (iranmath@ims.ir) ایمیل نمایند.