کسب عنوان استاد برتر آماری ایران توسط آقای دکتر علی رجالی

مرکز آمار ایران دکتر علی رجالی عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان را به عنوان استاد برتر آماری کشور معرفی و از خدمات ارزشمند وی تجلیل کرد.

در همایش ملی روز آمار و برنامه‌ریزی که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران، محققان و فعالان نظام آماری کشور برگزار شد دکتر علی رجالی عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان استاد برتر آماری ایران معرفی و از خدمات ارزنده وی به ویژه اقدامات مربوط به مدرن سازی نظام آماری و اجرای برنامه ملی توسعه آمار کشور تجلیل شد.

دکتر علی رجالی، دانش آموخته دکتری آمار دانشگاه استنفورد آمریکا و عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، چهره‌‌ای شناخته شده در مجامع ملی و بین‌المللی در زمینه آموزش ریاضیات و آمار است.

وی از بنیان گذاران اصلی انجمن آمار ایران در سال 1371 و عضو مؤسس خانه‌های ریاضیات است که هم‌اکنون بیش از 35 شعبه در سراسر کشور دارد و در خارج از کشور نیز در کشورهای بلژیک و فرانسه و اخیرا در کانادا از آن الگو برداری شده است.

نقل از کانال خانه ریاضیات اصفهان