روز سه‌شنبه 98/7/30 جلسه کمیته ریاضیات مدرسه‌ای در انجمن ریاضی ایران با موضوع جلسه تهیه بیانیه‌ای در مورد کنکور برگزار شد.