اولین بیانیه انجمن ریاضی ایران در موضوع پژوهش اعلام شد

انجمن ریاضی ایران در راستای اهداف و وظایف خود برای پیشبرد و ارتقای ریاضیات کشور بر خود لازم می‌داند که به نمایندگی جامعه ریاضیات کشور مواضع خود در خصوص وضعیت پژوهش و آموزش ریاضیات در کشور را طی بیانیه‌هایی اعلام دارد. امیدواریم که این بیانیه ها سند راهنمایی برای هدایت نسل‌های امروز و فردای ریاضیات و توسعه و تقویت این رشته مهم و پایه‌ای باشد و مورد توجه مسئولین و دست اندرکاران آموزش و پژوهش کشور قرار گیرد.

اولین بیانیه انجمن ریاضی در موضوع پژوهش به شرح زیر تقدیم می‌گردد. از دوستان و همکاران تقاضا می‌شود نسبت به انتشار این بیانیه به روش‌های مختلف اقدام نمایند.

اولین بیانیه انجمن ریاضی ایران در موضوع پژوهش

اولین بیانیه انجمن ریاضی ایران در موضوع پژوهش