سیزدهمین جلسه شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران

سیزدهمین جلسه شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران در تاریخ 2 مهر 1388 در دبیرخانه انجمن ریاضی  با حضور خانم‌ها: دکتر زهرا گویا، دکتر فائزه توتونیان، اکرم صادقی و آقایان: دکتر سیدمنصور واعظ پور، دکتر علی ایرانمنش، دکتر محمدرضا درفشه، دکتر محمد جلوداری ممقانی، دکتر احمد صفاپور و دکتر علی رجایی برگزار شد.