مراسم افتتاحیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران همزمان با بزرگداشت نیم‌قرن فعالیت انجمن ریاضی ایران، با حضور پیشکسوتان و ریاضیدانان از سراسر کشور در دانشگاه شیراز برگزار شد.